Kwelders Waddenzee leggen veel CO2 vast

Het is zaak om de komende dertig jaar voor de Waddenkust flink wat klei te laten opslibben. Kwelders dempen de effecten van de stijgende zeespiegel en bufferen enorm veel CO2.
De Waddenzee kan op dit moment de jaarlijkse stijging van de zeespiegel met 2 millimeter nog redelijk bijbenen. De opslibbing van klei voor het vasteland gaat nu nog een tikkie harder. Van dat proces kunnen we maar beter profiteren, zegt adjunct-directeur Chris Bakker van It Fryske Gea. ,,Als je een zeespiegelstijging krijgt van vele centimeters per jaar, dan zal die opslibbing dat niet kunnen bijhouden.’’

Volgens Bakker weten we niet voor 2050 in welk klimaatscenario we belanden. ,,Dat betekent dat we nog dertig jaar hebben om een mooie voorraad klei op te bouwen in de Friese kuststreken. Ik denk dat we die kans moeten grijpen.’’ Hoewel er kostbare inrichtingsmaatregelen nodig zijn, denkt Bakker dat dat al snel uit kan. ,,Als je een kuub klei uit het buitenland moet aanvoeren, betaal je er 15 euro of meer voor, terwijl je het ook kunt laten aanvoeren door de zee.’’

wad wandelen

Chris Bakker was gisteren een van de sprekers tijdens een digitale groenlunch van de Friese Milieu Federatie over natuurlijke klimaatbuffers. Kwelders kunnen in dubbel opzicht tot deze buffers worden gerekend. Ze temperen niet alleen de oprukkende zee door de golfslag te breken, maar zijn ook nog eens van grote waarde voor de opslag van CO2, een van de grootste motoren achter diezelfde zeespiegelstijging.

Deze mariene koolstofvastlegging – blue carbon – vindt op twee manieren plaats: via dode algen en diertjes die neerslaan met de klei en via de wortels van kwelderplanten. De hoeveelheden waarover het gaat zijn niet te onderschatten, becijferden ecologen van het Culemborgse Bureau Waardenburg. De Nederlandse kwelders, die 10.000 hectare beslaan, zijn samen goed voor een jaarlijkse koolstofopslag van 60.000 ton, waarvan 36.000 ton voor rekening komt van de Fries-Groningse kust.

De noordelijke kwelders bergen gemiddeld 1212 ton CO2 per hectare. Dat is vele malen hoger dan de koolstofvoorraad in bossen in onze streken (160 ton per hectare) en in tropisch bos (90 ton per hectare). De onderzoekers schreven: ,,Het areaal aan bossen dat nodig is voor een vergelijkbare CO2-prestatie als van alle kwelders langs de Friese en Groningse kust is ongeveer 27.000 hectare, ofwel circa tien keer zo groot.’’

Bron: https://www.lc.nl/friesland/Hoe-de-zee-zelf-de-zeespiegelstijging-kan-bestrijden-25697189.html