Zwerfafval in Waddengebied

Onderzoek naar zwerfafval in Waddengebied

In welke mate teistert zwerfafval de Waddenzee? Welke maatregelen kunnen worden genomen tegen vervuiling in dit kwetsbare gebied?

Op die vragen probeert Rijkswaterstaat antwoord te krijgen via een veldonderzoek naar zwerfafval in de Waddenzee. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen passende maatregelen worden genomen.

Zwerfafval op Rottumerplaat. Foto: Rob de Wind
Zwerfafval op Rottumerplaat. Foto: Rob de Wind

Met het onderzoek moet inzichtelijk worden gemaakt hoeveel zwerfafval in het Waddengebied voorkomt. Het gaat niet om afval dat de mens in het gebied achterlaat.

Onderzoek wordt gedaan op de Zuiderduintjes bij Rottumeroog, Griend en de Steenplaat bij Vlieland. Op deze plekken zorgt de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee voor de aanvoer van zwerfafval, en niet de mens.

Bron: http://www.dvhn.nl/groningen/Onderzoek-naar-zwerfafval-in-Waddengebied-22972460.htmlzw