Lauwersmeerdijk en omgeving worden aangepakt

De aan de buitenzijde afgekeurde Lauwersmeerdijk wordt de komende jaren aangepakt. Waterschap Noorderzijlvest wil in samenwerking met Rijk en provincie de dijk op de schop nemen. Geraamde kosten: 97 miljoen euro. Geschreven door Martijn Folkers Verslaggever

‘Deze dijk is vijftig jaar geleden aangelegd. De dijk is getoetst en afgekeurd. Daarom willen we de dijk versterken’, zegt projectleider Ate Wijnstra van waterschap Noorderzijlvest.

Vakantie huis te huur in Friesland aan de Waddendijk bij Moddergat.

Het waterschap houdt het niet bij een dijkversterking an sich, maar probeert er allerlei ontwikkelingen omheen te creëren om het Lauwersmeergebied toekomstbestendig te maken.

Natuurlijke overgang van dijk naar zee

‘Wat voor ons heel belangrijk is, is dat we grenzen aan werelderfgoed Waddenzee’, vervolgt Wijnstra. ‘We willen een veel natuurlijker overgang creëren van dijk naar zee. Verder ligt achter de dijk ruimte om de vissen beter de dijk te laten passeren.’

Ook wordt er gewerkt aan een tweede aanrijroute richting de haven. ‘Gemeente en ondernemers hebben nadrukkelijk aangegeven dat ze een extra ontsluiting naar de haven willen realiseren.’

Rijk betaalt leeuwendeel

Voor de dijkversterking wordt 75 miljoen euro uitgetrokken. Daarvan betaalt het Rijk via het Hoogwaterbeschermingsprogramma ruim 67,5 miljoen euro en legt Noorderzijlvest zelf nog zo’n 7,5 miljoen op tafel.

Naast de dijkversterking wordt er vijf miljoen uitgetrokken voor het creëren van de natuurlijke overgang, veertien miljoen voor een zoet-zoutovergang en vismigratie, twee miljoen voor kwelderuitbreiding en één miljoen voor de tweede aanrijroute. Deze gelden worden op tafel gelegd door respectievelijk het Waddenfonds, het Rijk, de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland.

2024 opgeleverd

Wijnstra denkt dat na de besluitvormingsprocedure de schop in 2023 de grond in gaat. Naar verwachting is het hele project medio 2024 opgeleverd.

Bron: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/217523/Lauwersmeerdijk-en-omgeving-worden-voor-bijna-honderd-miljoen-aangepakt

Lees ook:

Verhoogde dijk rond Lauwersmeer bijna klaar
‘Het was net alsof we een goede kameraad verloren toen de Lauwerszee dicht ging’
Kort geding over rietproef Lauwersmeer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *