Zeehondenpopulatie in de Waddenzee

Het gaat prima met de zeehondenpopulatie in de Waddenzee

De zeehondenpopulatie in de Waddenzee verkeert in een florissante situatie, ondanks de containerramp in januari met de MSC Zoe.

Het ministerie van LNV liet onderzoekers van Wageningen Marine Research nauwkeurig onderzoek doen. De kadavers van drie dode, aangespoelde pups zijn binnenstebuiten gekeerd.

In het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied is geen sprake van een teruggang van de gewone zeehond, zo blijkt. Ook stranden er niet meer dode pups dan normaal. Sterker nog: er lijkt nog altijd sprake te zijn van een groeiend aantal geboorten en opgroeiende pups. In 2018 ging het om 9500 jonge dieren, op een totaal van 25.000 getelde gewone zeehonden.

grijze zeehond waddenzee
Grijze zeehond

Top nog niet bereikt

Op enig moment heeft de zeehondenpopulatie in het Waddengebied zijn top bereikt. De onderzoekers denken niet dat het al zover is. Ze denken wel dat de dieren verder wegtrekken om te foerageren dan vijf jaar geleden, nu het druk wordt in het water. Daar willen ze beter de vinger op leggen. Er volgt nader onderzoek.

Drie dode pups zijn onderzocht op de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. De eerste werd op 2 juli gevonden in Renesse. Hij ging dood door vermagering. De tweede strandde twee dagen later in Sexbierum. Ook hier was vermagering de meest waarschijnlijke doodsoorzaak. In beide magen werden geen voedselresten aangetroffen. Ook was er geen sprake van infecties.

Het derde dier werd op 6 juli gevonden op de Noordvaarder in Terschelling. Deze pup was slachtoffer van een ongeluk; hij had een schedelbasisfractuur en bloedingen in brein en ruggenmerg.

Enorm in de lift

Tussen mei en augustus spoelden op de Nederlandse kust 234 dode zeehonden aan, waaronder 141 pups. Dat is 7 procent van het aantal van 2000 geboortes in het Nederlandse deel van de Waddenzee en beslist niet meer dan normaal.

Minister Carola Schouten: ,,Hieruit kan geconcludeerd worden dat er nu, halverwege het pupseizoen en op basis van het beeld van de deskundigen, geen indicatie is dat er dit jaar meer dode pups stranden dan voorgaande jaren.”

Het aantal gewone zeehonden in het Waddengebied zit sinds veertig jaar enorm in de lift. In 1975 werden er in de drie landen samen nog geen 4000 geteld. In 2004 stootten de aantallen voor het eerst door de grens van 20.000. Voor 2018 staat de teller op 25.000 zeehonden in Nederland, Duitsland en Denemarken.

Bron: https://www.dvhn.nl/groningen/Het-gaat-prima-met-de-zeehondenpopulatie-in-de-Waddenzee-24849369.html

Auteur: https://www.dvhn.nl/auteur/saskia-van-westhreenen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *