NATIONAAL PARK LAUWERSMEER

Nationaal Park Lauwersmeer betekent onder andere, fietsen langs Hooglanders, de kop van de Lauwersoog-haven en de geschiedenis van de visserij.

Haven_Lauwersoog_zicht_naar_zee Haven_Lauwersoog_zicht_naar_zee_met_pier

Lauwersoog en Lauwersmeer
Vanaf de zeedijk en de sluis wordt het Nationaal Park Lauwersmeer beademd door de zilte zeelucht van de Waddenzee. Aan de Noordkant rusten wolken uit op het wad. Berg-eenden, steltlopers, sterns, strandlopers zoeken bij eb wadend hun voedsel op de slikken. Op de kwelders vinden vogels massaal een veilige rust- en broedplaats.
Binnendijks reikt het Lauwersmeer met lange armen naar Zoutkamp en Dokkumer Nieuwe Zijlen, de afdrukken van de zee zichtbaar aanwezig.
Oude dijken getuigen van een eeuwenoude strijd tegen het water en kijken uit op de graslanden met broed- en verblijfplaatsen voor jaarlingen, doortrekkers en overwinteraars.
Ik hou niet zo van uitgezette routes, zelf ontdekken is leuker denk ik. Maar deze is wel heel erg mooi en met een goede kaart kun je nog altijd alle kanten op.

Fietstocht 


Fietstocht rond Nationaal park Lauwersmeer:
Vertrek vanuit Moddergat richting Anjum. Als je in Anjum langs de molen verder naar het Zuidoosten fietst, de provinciale weg oversteekt, dan fiets je vanzelf tegen de dijk in Ezumazijl aan.
Kleine_en_grote_zeesluis schotse hooglanders en de konikpaarden


Boven op de sluis kijk je ver weg over het vroegere buitendijkse land.

Vogels spotten
Fiets je verder Zuidwaarts dan sla je bij knooppunt 13 links af (eerste weg links). Vanaf dat moment volg de in feite steeds het (groene) fietspad en de aanduidingen Zoutkamp en Lauwersoog. Je komt op de Ezumakeeg langs de vogelkijkhut Sylkajút. Op www.vogelkijkhut.nl zie je welke watervogels daar recentelijk zijn gespot. Aan de andere kant van de weg zag ik een slechtvalk en een buizerd bidden en zweven en jagen.
Onderweg naar Zoutkamp fiets je (volg het groene fietspad) tussen de schotse hooglanders en de konikpaarden, die er gezamenlijk voor zorgen dat de natuur in het Nationaal Park Lauwersmeer zo gevarieerd blijft.


Zoutkamp_ZK_86_visserijmuseum Zoutkamp_ZK_86_visserijmuseum

Zoutkamp


Aangekomen in Zoutkamp kom je onvermijdelijk terecht in ZK 86 op de kop van de haven, met zijn schitterende portretten van plaatselijke vissers uit de, nog niet zo lang geleden, rijke vissersgeschiedenis van Zoutkamp. In het visserijmuseum, is die geschiedenis neergeslagen in de lucht van taan, teer en touw. www.visserijmuseum.com.
Vervolgens naar het Noorden, langs de vogelkijkhut van het Jaap Deensgat en de museumhaven ‘’het boze wijf’’ http://www.hetboozewijf.nl/museumhaven naar Lauwersoog. De haven van Lauwersoog ademt vissen en visserij uit al zijn poriën. Voor verse vis, dan wel in een van de visrestaurants, dan wel voor thuis, ben je in de haven van Lauwersoog op de goede plek. Blijf je strak langs de dijk Westwaarts fietsen dan kom je vanzelf weer in Moddergat waar een bezoek aan het Fiskerhúske(museummoddergat.nl), naast de ramp van 1883, veel informatie geeft over het leven van de vissers in Paesens- Moddergat

Peazemerlannen
Dan kom je na een dag in de buitenlucht weer in je huisje (Peazemerlannen).

“Waar je de klokken hoort tikken

de tijd vertraagt in zichzelf.

Geluidloos wordt,

Niet meer bestaat”

wadden en weilanden Natuur en Cultuur in Friesland

Meer informatie over Nationaal Park Lauwersmeer en omgeving vind je via onderstaande links:

www.np-lauwersmeer.nl/, de website van Nationaal Park Lauwersmeer.

www.wadden.nl   Zeer uitvoerige informatie over het waddengebied

www.wadden360.nl   Interactief het waddengebied en het gebied rond Paesens-Moddergat bekijken.

http://www.waddenzee.nl/themas/natuur/publicaties-thema-natuur/zoet-zout-overgangen/  Informatie over het waterbeleid rondom het Lauwersmeer.

Meer in pdf vorm: Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in Noord Nederland. Een beschrijving van 18 projecten.

Vogels kijken in Friesland, NATIONAAL PARK LAUWERSMEER & WADDEN Vogels kijken in Friesland, NATIONAAL PARK LAUWERSMEER & WADDEN

De projecten ‘’Peazemerlannen’’ en ‘’Bantpolder’’ geven veel informatie  over het waterbeleid en het vogelbestand van deze gebieden in de directe omgeving van Moddergat.

John Coenders, november 2015