Bescherming Waddenzee nog niet op orde

 

De bescherming van de Waddenzee moet veel ambitieuzer. Die stelling moet ook worden vastgelegd in de nieuwe plannen voor het gebied die volgend jaar worden opgesteld. Dat zegt Herman Verheij van de Waddenvereniging. Hij reageert op de ter inzage legging van de evaluatie van de Structuurvisie Waddenzee door minister Schultz. In dat rapport wordt geconcludeerd dat de Waddenzee er weliswaar niet op achteruit is gegaan, maar dat de situatie ook niet beter is geworden.

En dat laatste was natuurlijk wel de bedoeling, vindt Verheij. ,,Wij zijn het ook niet helemaal eens met de conclusie dat het gebied niet achteruit is gegaan. Daar valt wel het nodige op af te dingen. Denk maar eens aan het teruglopen van de visstand in grote delen van de Waddenzee. Niemand weet hoe dat komt. Hetzelfde geldt voor de mosselbanken en het zeegras.”

Onderzoek
Volgens Verheij zouden er in de nieuwe plannen ook duidelijke onderzoeksvragen moeten worden gesteld, zoals vroeger ook gebeurde in de voormalige Planologische Kernbeslissing voor de Waddenzee. Nederland zou wat hem betreft eens goed moeten kijken over de grens. In Duitsland is de natuur in het waddengebied ondergebracht in drie nationale parken, in Denemarken in één.

Dat maakt het beheer een stuk eenvoudiger dan in het versnipperde Nederland met de bestuurlijke spaghetti van provincies, gemeenten, Rijksoverheid en tal van natuurorganisaties en belangenverenigingen.

Lees het gehele artikel op de bron: DVHN

Ondergaande zon Waddenzee Lauwersoog Lauwersmeer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *