In de Waddenzee tussen Ameland en Schiermonnikoog een nieuwe vogelwachtershut op Engelsmanplaat

De vogelwachtershut op Engelsmanplaat wordt vernieuwd. Staatsbosbeheer zet volgende maand een nieuwe wadwachtpost op de onbewoonde zandplaat in de Waddenzee.

In het broedseizoen waken twee vrijwillige vogelwachters op het eilandje tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dat deden ze altijd in een oude vogelwachtershut op palen. Maar het bouwwerk is 35 jaar oud en dringend aan vervanging toe.

De nieuwe wadwachtpost -een ontwerp van architect Niko Hoebe- komt 800 meter oostelijker op de plaat dan de oude en daarmee een stuk dichter bij de vaargeul naar Schiermonnikoog. Zo ontstaat er meer rust op de belangrijke broed- en rustplekken op Engelsmanplaat en het nabije Rif.

Om wadvogels zo min mogelijk te storen wordt er alleen bij daglicht en bij laag water gebouwd en moet het werk in vijf weken af zijn. De oude hut wordt direct daarna afbroken. Staatsbosbeheer zoekt naar een nieuwe bestemming, mogelijk in een expositie op Ameland.

Engelsmanplaat is een zandplaat die ligt tussen Ameland en Schiermonnikoog in de Waddenzee
Impressie van het nieuwe vogelwachtershut op Engelsmanplaat

Bron: Leeuwarder Courant  http://www.lc.nl/friesland/Nieuwe-vogelwachthut-op-Engelsmanplaat-21359932.html

extra informatie:

De Engelsmanplaat is een zandplaat in de Waddenzee van minder dan één vierkante kilometer, die bij hoogwater vrijwel geheel onderloopt. Van de duintjes die er enkele jaren geleden nog waren is nauwelijks iets meer over. Er is nog een smalle richel van enkele meters breed en tientallen meters lang die bij gewoon hoogwater droog blijft. Dit deel wordt de Hiezel genoemd en ligt anno 2012 ongeveer 1,35 meter boven NAP. De Engelsmanplaat viel van 1973 tot 1991 onder Staatsbosbeheer en fungeerde in die periode als broed- en rustplaats voor vogels. Met name vogels zoals de drieteenstrandloper, de steenloper en de bonte strandloper kwamen in grote aantallen voor, maar ook de visdief en de Noordse stern. Op de zandplaat staat ook een vogelwachtershuisje. Sinds 1991 is de zandplaat weer vrij toegankelijk; het is zeer in trek bij wadlopers en een favoriete bestemming voor de bemanning van zeiljachten. Het is een trouwlocatie van de gemeente Dongeradeel.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *