De website waddenzee.nl krijgt een portaalfunctie

De website waddenzee.nl krijgt een portaalfunctie. Dat wil zeggen dat de site als startpunt en toegangspoort dient voor de informatie van alle waddenbeheerders. Door deze directe verwijzing is informatie minder versnipperd beschikbaar en gemakkelijker te vinden. Rijkswaterstaat coördineert de werkzaamheden.

Al bijna 20 jaar is de populaire website waddenzee.nl het informatiekanaal voor waddenprofessionals en het brede publiek. Naast een breed scala aan uitgebreide waddenthema’s zoals toerisme, visserij en delfstofwinning is vooral het dagelijkse waddennieuws een flinke publiekstrekker.

De komende jaren richt de website zich behalve op deze bestaande onderdelen vooral op ontsluiting van informatie van de samenwerkende waddenbeheerders. De voornaamste onderdelen hiervan zijn een transparant vergunningenregister, het laagdrempelig beschikbaar stellen van monitorings- en onderzoeksgegevens en de promotie van de Waddenzee als werelderfgoed. De nieuwe focus houdt ook een herontwerp van de website in. De vernieuwde site wordt naar verwachting begin 2016 gelanceerd.

Waddenzee.nl is een website van de waddenprovincies en de ministeries van IenM en EZ, in samenwerking met de Waddenacademie en Fries Historisch en Literair Centrum Tresoar. Aansturing vindt plaats via de gedeputeerde van de provincie Fryslân Klaas Kielstra, de directeur van Tresoar Bert Looper en Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Sieben Poel. De website trekt zo’n 2400 bezoekers per dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *